Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
divendres, 19 de gener

Convocatòria del procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició per a la creació d’una Borsa de Treball d’auxiliar administratiu/va per a cobrir les necessitats de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

12 de desembre de 2017


Data pub. oficial:12 de desembre de 2017


Descripció

 

Publicada al BOPB: 29/11/2017

 

Publicada al DOGC: 12/12/2017

 

Inici presentació instàncies: 13/12/2017

 

Últim dia presentació instàncies: 02/01/2018

 

Les persones interessades poden formalitzar la sol·licitud per via electrònica (de forma preferent) o presentant en el registre general de l'Ajuntament, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada a la Casa Consistorial, Pl. de la Vila, 1, de forma personal (de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores) o bé per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Per poder prendre part en el procés selectiu, juntament amb la instància i segons les bases de la convocatòria en l’apartat 5, s’han de presentar els següents documents:

 

- Document nacional d’identitat.

- Titulació exigida.

- Per quedar exempt de la prova de Català, documentació acreditativa d’estar en possessió dels coneixements de llengua catalana del nivell C.

- Currículum Vitae.

- Documents, originals o degudament compulsats, acreditatius dels mèrits: Experiència professional i cursos de formació.

- Declaració jurada.

 

 

 

Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica