Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 22 de maig

Anunci sobre les bases i la convocatòria del procés selectiu, concurs-oposició lliure, de dues places d'Agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

20 de març de 2017


Data pub. oficial:16 de març de 2017


Descripció

L'anunci de l'esmentada convocatòria es publicarà en el DOGC, en el BOP, en el tauló d'anuncis i a la web de l'Ajuntament, així com extracte al BOE.

 

Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció hauran de ser en model normalitzat i s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, de forma presencial (de dilluns a divendres en horari de 09:00 a 14:00), també es poden presentar en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques en el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al BOE.

Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Documentació adjunta